Meletli -- Mesudiye Tanıtım ve Haber portalı --
 
vAna Sayfa v Forum   v  Ziyaretci Defteri    v İletişim
 
 
 

....::: Ana Manü :::....
v Ana Sayfa
v Forum Sayfamız
v Mesudiye Haberleri
v Tarihçe
v Mesudiye
v Köyler
v Coğrafi Yapı
v Deyimler ve Atasözleri
v Resim Galerisi
v Önemli Telefonlar
v Link Bankası
 
....::: Kültür :::....
v Arkeolojik Değerler
v Kaleler
v Kaya Mezarları
v Camiler
v Kiliseler
v Mesudiye Evleri
v Şenliklerimiz
v Mahalli Kıyafetler
v Efsaneler
v Folklörümüz
v Halk İnançları
v Çeşmeler
 
....::: Ordu'da Hava :::....

Üzerine Tıklayın

 
....::: Arşiv :::....
pa paz sa ça cu cum
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
 
....:::: İçerik ::::....
 
 

Mesudiye İlçesinin Tarihi

image

KURULUŞ YILI:1858

NÜFUSU                     : 28.434

YÜZ ÖLÇÜMÜ(Km²)   : 1180

BELEDİYE SAYISI      : 4

KÖY SAYISI                : 57

             Mesudiye İlçesinin Tarihi

           20. yüzyılda yapılan arkeolojik araştırmalar Anadolu’nun çok eski bir yerleşim bölgesi olduğunu ortaya koymaktadır. Mesudiye M.Ö. II. Binin başlarında Anadolu’da hükümran olan Hitit ve Urartu Krallıklarının sınırı içinde gözükmektedir.

          Daha sonra M.Ö. 670 yıllarında bölgeye Miletus’lular hâkim olmuşlardır. Miletuslular daha sonraki yıllarda Pontuslular’la iç içe yaşayarak onlarla bütünleştiler. Pontus Kralının M.Ö. 63–88 yıllarında Romalılara yenilmesiyle bu bölge Roma İmparatorluğunun bir eyaleti haline gelmiştir. Bölgemize Türkler ilk defa kavimler göçü esnasında gelmeye başladılar. (M.S.450) Anadolu Selçuklularından sonra, Danişment Gazi’nin kendi adıyla kurduğu Danişmentli Devletinin fütühatıyla yöre Türk-İslam hâkimiyetine girdi (1095–1175).

        Şimdiye kadar Ordu ve Mesudiye ile alakalı yıllarda, bir çok ansiklopedi ve yayınların tümünde, Ordu ve Mesudiye yöresinin Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461 yılında Trabzon ile birlikte fethedildiği yazılıdır. Mesudiye ve yöresi Osmanlılar tarafından değil 1380’li yıllarda Oğuz Çepni beylerinden Hacıemiroğulları tarafından fethedilmiştir.  Daha sonra 1427 yılında Osmanlılar bu bölgeyi ilhak etmişlerdir. Hacıemiroğulları’nın fethiyle birlikte bu bölgeye Oğuzlar’ın Çepni, Döğer, Eymür, Karkın, Alayuntlu, Bayındır ve İğdir boyları yerleşmiştir. Bu boylar çoğu yere kendi isimlerini veya fetihte yararlılık gösteren askerlerin ya da komutanların ismini vermişlerdir. Mesela İğdir dağı ismini İğdir boyundan, Musalı köyü ismini bu köyü fetheden komutandan almıştır.

         Hacıemiroğullarının bu bölgeyi fethiyle yönetim Türklerin eline geçmiştir. Türklerin engin hoş görüsü sayesinde bu bölgedeki Rumlar çok rahat bir hayat sürmüşlerdir. Dini hayatlarına karışılmayan bu insanlar demokratik haklarını kullanarak din değişikliğine kesinlikle gitmemişlerdir. 18. yüzyıl sonlarından itibaren Mesudiye bölgesine Rum ve Ermeniler göç etmeye başladılar.  Bir Rum Pontus Devleti hayal etmişler fakat nüfusları asla  bulamamıştır. Osmanlı Devleti’nin zayıflamasını fırsat bilerek isyana kalkışmışlar, bu girişimleri başarılı olmamış ve Lozan antlaşması ile söz konusu Rumlar Yunanistan ile mübadele edilmiştir.

         Tahrir defterlerine göre Milas Nahiyesi 1455–1613 yılları arasında 105 köye ve 20 mezraya sahiptir. Bu yıllarda İskefsir (Reşadiye) nin tamamı ve Koyulhisar (Koyulhisar)’ın bir kısmı Milas’a bağlıdır.

         Mesudiye yöresi Osmanlılar döneminde nahiye olarak Milas ismiyle anılmaktadır. Bölgenin ağır şartları ve büyüklüğü nedeniyle idari yapı olarak çok değişiklik arz etmektedir. Karahisar-ı Şarki’ye bağlı olarak çok uzun yıllar nahiye olan Milas Karahisar-ı Şarki’nin sancak olmasıyla 1256 yılından sonra kaza olmuştur. Yavadı (Yeşilce Beldesi), Gebeme (Topçam Beldesi), Hatunviran (Bayırköy), Yastura (Yeşilçit), Lağus (Güzle), Çavdar, Yavşan ve Parçı (Üçyol Beldesi) nahiye merkezliği yapan köylerimizdir.

         Kaza merkezi Parçı köyünden alınarak 1863 yılından sonra şenlendirilerek Pazaryeri olarak kullanılan bugünkü Mesudiye’ye 1876 yılında nakledildi. Ecdadımızın padişaha yazdıkları arzuhal ile (3 Za 1293) 20 Kasım 1876 tarihinde Milas ismi Hamidiye olarak değiştirildi.  1908 yılında Hamidiye ismi Mesudiye olarak değiştirilmiştir. 1899 yılında belediye teşkilatı kurularak Aliçavuşoğlu Mustafa Bey ilk belediye başkanı olmuştur.  20.05.1933 gün ve 2197 sayılı kanunla Mesudiye ilçesi Şebinkarahisar’dan alınarak Ordu iline bağlandı.

          Mesudiye’ye ait elimizdeki en eski belge 1455 tarihli Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ndeki Tapu Tahrir Defteri’dir.

Mustafa SERDAROĞLU

Mesudiyenin ilk belediye başkanı

Erzurum kongresi üyesi ve ilk meclis Milletvekili

        

 Tapu tahrir defteri

Elimizdeki tahrir defterlerine göre Milas Nahiyesi 1455-1613 yılları arasında 105 köye ve 20 mezreaya sahiptir. Bu yıllarda İskefsir (Reşadiye) in tamamı ve Koyulhisar’ın (Koyulhisar) bir kısmı Milas’a bağlıdır. Bu yıllar arasında Müslüman ve gebran ( Gayr-ı Müslim ) hane sayısı aşağıdaki cedvelde gösterilmiştir:

YILLAR

1455

1485

1520

1547

1613

Müslim

Hane

G.Müslim

Hane

Müslim

Hane

G.Müslim

Hane

Müslim

Hane

G.Müslim

Hane

Müslim

Hane

G.Müslim

Hane

Müslim

Hane

G.Müslim

Hane

626

360

430

226

671

296

1052

464

1967

697

1912 yılında Mesudiye’de 15905 erkek ve 14169 kadın olmak üzre 30074 kişi yaşamaktadır.

1927-28 Türkiye Cumhuriyeti Salnamesi’ne göre Mesudiye’nin sosyo-ekonomik yapısı şöyledir: Mesudiye kazâsı Gebeme nahiyesi ile 75 adet köye sahiptir.125000 dönüm arpa 1750 dönüm mısır 200 dönüm patetes ziraati yapılmaktadır.

3680000 kilo arpa 20000 kilo mısır 2000 kilo patetes üretilmektedir.

317 beygir, 394 kısrak, 536 merkep, 22 katır, 5560 inek, 6259 öküz, 1476 manda, 18030 koyun, 102454 keçi bulunmaktadır.

10281 erkek 12648 kadın olmak üzere toplam 22929 insan yaşamaktadır. Burada dikkatinizi çekmek istiyorum Cumhuriyet’le beraaber erkek nüfusunda büyük bir düşüş açıkça gözükmektedir. Bu durum büyüklerimizin Kurtuluş Savaşı’nda ülkemiz için cepheye gittiğini ve kahramanca şehid olduklarını açıkça ortaya koymaktadır.

1935 yılında yapılan genel nüfus sayımında Mesudiye’de 12482 erkek, 14207 kadın olmak üzere toplam 26689 kişinin yaşadığı tespit edilmiştir.

1940 yılı sayımına göre Mesudiye merkezde 1696 olmak üzere toplam 29657 kişi yaşamaktadır.

1945 yılı sayımına göre merkezde 1662 kişi olmak üzere 31856 kişi yaşamaktadır.

1950 yılı sayımına göre merkezde 1942 kişi olmak üzre toplam 33714 kişi yaşamaktadır.

1955 yılı sayımına göre merkezde 2234 kişi olmak üzre toplam 35392 kişi yaşamaktadır.

Mesudiye yöresi Osmanlılar döneminde nahiye olarak Milas ismiyle anılmaktadır. Bölgenin ağır şartları ve büyüklüğü nedeniyle idari yapı olarak çok değişiklik arzetmektedir. Karahisar-ı Şarkî’ye (Şebinkarahisar) bağlı olarak çok uzun yıllar nahiye olan Milas Karahisar-ı Şarkî’nin Sancak olmasıyla 1840 yılından sonra kaza olmuştur. Yavadı (Yeşilce Beldesi), Gebeme (Topçam Beldesi) , Hatunviran (Bayırköy), Yastura (Yeşilçit), Lağus (Güzle), Çavdar, Yavşan ve Parçı (Üçyol Beldesi) nahiye merkezliği yapan köylerimizdir.

Kaza merkezi Parçı köyünden alınarak 1863 yılından sonra şenlendilerek Pazaryeri olarak kullanılan bugünkü Mesudiye’ye 1876 de nakledildi. Ecdadımızın padişaha yazdıkları arzuhal ile (3 Za 1293) 20 Kasım 1876 tarihinde Milas ismi Hamidiye olarak değiştirildi.

1908 yılında Hamidiye ismi Mesudiye olarak değiştirilmiştir.

1899 yılında belediye teşkilatı kurularak Aliçavuşoğlu Mustafa Bey ilk belediye başkanı olmuştur.

20.05.1933 gün ve 2197 sayılı kanunla Mesudiye İlçesi Şebinkarahisar’dan alınarak Ordu İli’ne bağlandı.

           Mesudiye’nin Kronolojik Tarihi

           M.Ö. 3000:Mesudiye topraklarında bulunan kalıntılardan bu bölgeye o yıllarda da insanların yaşadıkları anlaşılmaktadır.

            M.Ö.111-63: Meletios Şehrinin kurulması ve Melet Irmağı adının bu şehre izafete verilmesi. Pontus Devletinin Mesudiye  topraklarında hakimiyetlerini sürdürmeleri.

           M.S.565: Mesudiye ve çevresinin Bizans hakimiyetine geçmesi. Bu tarihlere ait paralar Mesudiye topraklarında bulunmuştur.

1142: Mesudiye çevresinde ilk kez Türklerin gelişi ve Mesudiye çevresinin Danişmendliler Devletine katılması.

           1242: Mesudiye ve çevresinde görülen Türkmen (Babiller) isyanının Selçuklular tarafından kanlı bir şekilde bastırılması. Mesudiye çevresinde bulunan yüksek dağlardaki mezarlar bu devre aittir.

           1344: Mesudiye ve çevresinde Hacı Emir Oğulları Beyliği’nin kurulması.
            1381: Mesudiye’den hareket eden Hacı Emir Oğullarına ait birliklerin Giresun şehrini

fethetmeleri.

            1443: Hacı Emir Oğullarına ait kümbet ve mezarlarının Mesudiye Kale Köy’ünde

yapılması.

            1461: Mesudiye ve çevresinin Osmanlı ülkesine katılması.

            1512: Mesudiye ve çevresinin Erzincan eyaletine bağlanması.

            1718: Mesudiye ve çevresinin Erzurum’a bağlanması.

            1805: Mesudiye ve Çevresinin Trabzon’a bağlanması.

            1858: Mesudiye ‘nin “Milas” ismi ile ilçe olması.

            1862: Bugünkü Mesudiye ilçe merkezinin haftalık Pazar yeri olarak kurulması.

            1871: Milas İlçesi’nin Şebinkarahisar’la birlikte Sivas’a bağlanması.

            1872: İlçede ilk kez tapu işlerinin yürütülmeye başlanması.

            1877: İlçede ilk kez nüfus sayımının başlaması.

            1878: Mesudiye ilçesinin bugünkü yerine taşınması ve Hamidiye adını alması.

            1885: Mesudiye Belediyesinin kurulması.

            1889: Mesudiye’de ilk belediye örgütünün kurulması.

            1906: Reşadiye’nin Mesudiye’den ayrılarak bağımsız ilçe olması.

           1908: Hamidiye adının Mesudiye olarak değiştirilmesi. Serdaroğlu Mustafa Bey’in mebus üyesi olması. Bugünkü hükümet binasının Sami Bey’in öncülüğünde yaptırılması.

            1912: Kışla Mahallesinde Rumlar tarafından kilisenin yaptırılması.

1920: Ordu’nun müstakil sancak olması ve Mesudiye’nin T.B.M.M.’in 106. birleşiminde müzakere konusu olması.

            1922: Kurtuluş Savaşı sonrasında Rumların Mesudiye’yi terk etmeleri.

            1925: Mesudiye’ye ilk motorlu aracın getirilmesi.

            20.05.1933: Mesudiye İlçesi’nin Şebinkarahisar’dan ayrılarak Ordu İline bağlanması.

            27.12.1939: Mesudiye ve civarında ortaya çıkan deprem sonucu çok sayıda kişinin ölmesi.

1954: Mesudiye’de elektrik santralinin yapımı ve elektrikten yararlanılmaya başlanılması.


email Arkadaşınızın maili | print Yazıcı versionu |

small font medium font large font

 
....::: Belediyeler :::....
v Mesudiye
v Yeşilce
v Topçam
v Üçyol
 
....::: Turizm :::....

 
....::: Anket :::....
 
çok iyi
iyi
orta
kötü
yorumsuz
 
....::: Son Konular :::....

 
....::: Saat - Takvim :::....

 
 

 

Copyright © 2006-2007 Meletli web

Bu site en iyi 1024x768 ekran çözünürlüğü ile çözümlenir. 

Tasarım 'Erkan ÇAKMAKCI'