Şenliklerimiz
Sep 21,2007 00:00 by admin
Bilinen devamlı olarak kutlanan şenliklerimiz olarak köylerimizin yaptıkları köy şenliklerini sayabiliriz.Ayrıca yayla şenlikleri ve her yıl düzenlenen kurultayı da bir şenlik olarak sayabiliriz.