Folklörümüz
Sep 21,2007 00:00 by admin

            Mesudiye yöresi halk oyunları Karadeniz ve Orta Anadolu özellikleri taşımaktadır. Horon, Halay ve Karşılama türünde değişik oyunlar vardır. Horon ve Halaylar Orta Anadolu oyunlarına göre daha sert figürlü ve daha çabuk tempoludur. Özel bir giysisi yoktur. Mevcut giysilerle oynanır. Oyunlar, davul, zurna ve kemençe eşliğinde, kadın ve erkeklerle birlikte oynanır.

En çok oynanan oyunlar şunlardır:

Dik Horon, Tamzara, Nuri, Kerem, Üç Ayak, Halay, Madımak, Rum, Diki ve Karşılamadır.