Halk İnançları
Sep 21,2007 00:00 by admin

            Halk İnançları

Mesudiye’de kişinin yaşayışı, çevresindekilerin tavır ve hareketleri, doğum, çocukların büyümesi, hastalıklar, nazar gibi çeşitli konularla ilgili, birçok inançlar mevcuttur.

Halk bu inançların bâtıl olduklarını, dine aykırı bulunduklarını bildikleri halde, yine de vazgeçmemekte, inançlarını sürdürmektedir.

İnançlardan bazılarını şöyle belirtmek mümkündür:

-Sağ gözün seyirmesi iyilik, sol gözün seyirmesi o kişinin kötülük göreceğine işarettir.

-Sağ avuç kaşınırsa, bir yerden para geleceğine, sol avuç kaşınırsa o kişiden para çıkacağına inanılır.

-Kedinin yalanması eve misafir geleceğine işarettir.

-El tırnaklarının üzerinde beyaz lekeler meydana gelmişse, yeni bir şey giyileceğine alâmettir.

-İncir ağacın dibinde abdest bozan çarpılır.

-Cenaze geçerken yatılmaz, mutlaka ayağa kalkılmalıdır. Aksi halde, yatanı (Ağırlık basar).

-Kulağın çınlaması, bir yerde o kişinin anıldığına işarettir.

-Korkudan dili tutulan çocuklara, muharebeye iştirak eden bir şahsa ait kılıca su dökerek, bu sudan içirildiği zaman, korkusunun geçip dilinin çözüleceğine inanılır.

-Elmanın kabuğunu bir bütün olarak koparmadan soyduktan sonra, bu kabuğun ateşe atılması halinde şeytanın çatlıyacağına inanılır.

-Alış - veriş yapan esnaflar, sabahleyin evlerinden işyerlerine giderken, önlerinin kesilmesini, hele bir kadının önlerinden geçmesini uğur saymaz, o günkü ticaretin kesat olacağına inanırlar.

-Sabun alıp verirken, alan şahıs sabunu elinintersine koydurur. Aksi halde, ikisi arasında tatsızlık olacağına inanılır.

-Makas alıp, verirken, makas, karşısındakinin eline verilmez, yere bırakılır. Makasın el'den el'e verilmesi halinde ikisi arasında kavga olacağına inanılır.

-Akşam karanlığında kapı eşiğinde oturulmaz (İyi) sayılmaz.

-Üzerindeki elbiseye düğme diktirirken dilin altına bir şey konulması lâzımdır. Aksi halde, düğmesi dikilen şahsın aklında bir gerileme olacağına inanılır.

-İki elin parmakları birbirine kenetlenirse kısmet kapanır.

-Kollar göğüs üzerinde çaprazlama kavuşturularak koltuk altına sokulmaz: O kişinin yetim veya öksüz kalacağına inanılır.

-Yerde oturan şahsın ayakları üzerinden atlıyarak geçilmesi (iyi) sayılmaz.

-Mezar üzerinden atlıyarak veya basılarak geçilmez.

-Gece bir yere küçük abdest yaparken "destur, tu, tu" demek lâzımdır. Destursuz abdest yapanın çarpılacağına ve ağzının eğileceğine inanılır.

Evliyalar

1- Çiftlik Sarıca Köyü Sarı Baba Evliyası

2- Bayseki Köyü Kara Baba Evliyası

3- Üçyol Köyü Abdurrahman Baba Evliyası

4- Daylı Köyü Kara Baba Evliyası

5- Eskidir Köyü Dolanma Taş Evliyası

6- Yastura Köyü Kılıç Baba Evliyası

7- Kale Köyü Eski Evliya